შეავსეთ რეზიუმე

შეავსეთ რეზიუმე

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის კარიერული დაგეგმვის ცენტრი

 

გთხოვთ წაიკითხოთ ინსტრუქცია სანამ დაიწყებთ თქვენი CV აპლიკაციის ატვირთვას.

მე ვეთანხმები ატვირთული მონაცემების სიზუსტეს .

მე ვხვდები რომ ჩემი პასუხისმგებლობაა ვუზრუნველყო ყველა დოკუმენტის საფუძველი, რომელიც აპლიკაციაშია მოთხოვნილი.

იხილეთ CV ფორმა