შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი კარიერული დაგეგმის ცენტრი CV აპლიკაცია

გთხოვთ წაიკითხოთ ინსტრუქცია სანამ დაიწყებთ თქვენი CV აპლიკაციის ატვირთვას.

მე ვეთანხმები ატვირთული მონაცემების სიზუსტეს .

მე ვხვდები რომ ჩემი პასუხისმგებლობაა ვუზრუნველყო ყველა დოკუმენტის საფუძველი რომელიც აპლიკაციაშია მოთხოვნილი.