საჭირო ლინკები

სილქნეტი აცხადებს ვაკანსიებს

კარიერის დაგეგმვის სამსახური

სილქნეტი აცხადებს ვაკანსიებს

გაცნობებთ, რომ სილქნეტში ფინანსური მიმართულებით ვაკანსიები ცხადდება შემდეგ პოზიციებზე:

 • ბიუჯეტირებისა და ფინანსური ანალიზის სპეციალისტი

 • ბიუჯეტირებისა და ფინანსური ანალიზის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ვიწვევთ ამბიციურ და მოტივირებულ ახალგაზრდებს, რომელთაც აქვთ  ზემოთ აღნიშნული მიმართულებით დასაქმების სურვილი.

!კურსდამთავრებულები ან/და მაგისტრანტები

ბიუჯეტირებისა და ფინანსური ანალიზის უფროსი სპეციალისტი
სამუშაოს აღწერა
 • ფინანსური ანგარიშგების მომზადება ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად;
 • გარე აუდიტორებთან ურთიერთობა;
 • შვილობილი კომპანიების ფინანსური მონაცემების დამუშავება და ყოველკვარტალური რეპორტინგის წარმოება;
 • კომპანიის საქმიანობის ფინანსური ინფორმაციის ანალიზი;
 • სხვადასხვა მენეჯერული რეპორტების მომზადება;

ენები: ინგლისური და რუსული

წერითი უნარები კარგად

მეტყველება კარგად

კომპიუტერული პროგრამები Microsoft Office (კარგად)

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება (ფინანსების, ბუღალტრული აღრიცხვის, მენეჯმენტის მიმართულებით);
 • 4-5 წლიანი გამოცდილება რეპორტინგის, ანალიტიკის და აუდიტორულ სფეროში;
 • ფინანსური ანგარიშების მომზადების გამოცდილება;
 • ACCA და IFRS სტანდარტების ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად;
 • რუსული და ინგლისური ენების ცოდნა;
 • MS Office პროგრამების მაღალ დონეზე ცოდნა;

პიროვნული მახასიათებლები: 

 • ანალიტიკური აზროვნება;
 • პასუხისმგებლობა;
 • დატვირთულ რეჟიმში მუშაობის უნარი;
 • გუნდური მუშაობა

ბიუჯეტირებისა და ფინანსური ანალიზის სპეციალისტი

სამუშაოს აღწერა

 • კომპანიის საქმიანობის ფინანსური ინფორმაციის ანალიზი;
 • ყოველთვიურ რეპორტინგში და IFRS ანგარიშგების მომზადების პროცესში ჩართულობა;
 • კვარტლური შედეგების პრეზენტაცია;
 • ბიუჯეტირება, ფინანსური მოდელირება;
 • გადახრების ტენდეციების  ანალიზი და მიზეზების კვლევა;

ენები: ინგლისური
წერითი უნარები სრულყოფილად
მეტყველება სრულყოფილად
კომპიუტერული პროგრამები Microsoft Office (სრულყოფილად)

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

 • უმაღლესი განათლება (ფინანსების / ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით დამამთავრებელი კურსის
  სტუდენტი ან/და ახალკურსდამთავრებული);
 • ინგლისური ენის სრულყოფილად ცოდნა (წერითი და ვერბალური);
 • MS Office ის პროგრამების მაღალ დონეზე ცოდნა;
 • CFA /ACCA /CPA  ჩაითვლება უპირატესობად;


პიროვნული მახასიათებლები

 • გუნდური მუშაობა
 • პასუხისმგებლობა;
 • პროფესიული ზრდისკენ სწრაფვა
 • ანალიტიკური აზროვნება;
 • სხარტი აზროვნება;
 • მაღალი დატვირთვით მუშაობის უნარი;

E-mail: KHatiakurashvili@silknet.com

მობ: (+995) 577079010 / (+995) 555406362