საჭირო ლინკები

ჩვენ შესახებ

კარიერის დაგეგმვის სამსახური

ჩვენი ხედვა:

IBSU_ის სტუდენტებს შეეძლებათ აღიარება მოიპოვონ საერთაშორისო, გლობალურ სივრცეში. ისინი უკვე მომზადებული გავლენ ბაზარზე, რადგან უნივერსიტეტი ყველა პირობას ქმნის იმისათვის, რომ სტუდენტებს შეეძლოთ მაღალი საერთაშორისო სტანდარტების დაკმაყოფილება.

ჩვენი მისია:

დავეხმაროთ  სტუდენტებს მოტივაციის ამაღლებასა და მათი სამომავლო კარიერული ხედვის ფორმირებაში.სწორი გადაწყვეტილებების მიღებაში,ოპტიმალური ვარიანტების შერჩევასა და დასაქმებაში.

შევქმნათ სტუდენტზე მორგებული სასწავლო გარემო, რომელშიც კარიერული განათლება ხელმისაწვდომი იქნება ყველასთვის.

შევთავაზოთ მათთვის მაღალი ხარისხის სამუშაოს ძიების პროგრამები და აქტივობები. ასევე ეფექტური კავშირის დამყარება  ადგილობრივ თუ საერთაშორისო დამსაქმებლებთან, კურსდამთავრებულებთან.

ჩვენი ხარისხის პოლიტიკა:

IBSU_ის სტუდენტებს შევთავაზოთ ინოვაციებსა და პრაქტიკაზე ორიენტირებული გარემო.

ლიდერობა – შესაბამისი უნარ-ჩვევების გამომუშავება.კარიერული დაგეგმარების სწავლების კუთხით ინიციატივის გამოჩენა.

სტუდენტებისადმი მიწოდებული კარიერული დაგეგმარების სწავლებისა და მასთან დაკავშირებული რესურსების ხარისხის გამუდმებით ამაღლება. კარიერული სერვისების საყოველთაობა.

 • 5

  ფაკულტეტი

 • 2200

  სტუდენტი

 • 105

  პარტნიორი

 • 93

  %

  დასაქმებული